MOTIVE - Merging Original Traditions Into new Voices of Europe | Agencja Muzyczna CRAVE

Projekt „MOTIVE” oparty jest na międzynarodowej współpracy muzyków z trzech krajów europejskich: Włoch, Polski i Litwy. Ma za zadanie zniwelowanie barier poprzez wspólne muzyczne doświadczenia amatorów podróżujących po Europie, poznając jednocześnie bogate tradycje muzyczne każdego z tych krajów. Całość ma na celu stworzenie wspólnych kompozycji i produkcji autentycznych utworów w ramach międzynarodowej grupy artystów. Kluczowe cele projektu to:

1. Rozwój i profesjonalizacja amatorskich muzyków oraz osób pracujących w sektorze muzycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania umiejętności w zakresie cyfrowej i ekologicznej przemiany branży muzycznej oraz wsparcia przedsiębiorczości. W ramach projektu „MOTIVE” oferowany jest kompleksowy program szkoleniowy, koncentrujący się na nowoczesnych umiejętnościach przedsiębiorczych, dedykowany amatorskim muzykom.

2. Promocja międzynarodowych doświadczeń i budowanie relacji poprzez umożliwienie mobilności muzykom, tworząc tym samym międzynarodową sieć współpracujących profesjonalistów.

3. Docenienie i promowanie narodowego dziedzictwa oraz dialogu międzykulturowego poprzez wymianę wiedzy i tradycji muzycznych. Zakłada to również badania, wspólne tworzenie i produkcję oryginalnej muzyki inspirowanej różnorodnością kulturową.

Strona wwwFacebookInstagram
Finansowanie projektu
Międzynarodowe projekty muzyczne i kulturalne, dofinansowane przez Unię Europejską | Agencja Muzyczna CRAVE
Projekt realizowany w ramach programu
Międzynarodowe projekty muzyczne i kulturalne, dofinansowane przez Unię Europejską, program Kreatywna Europa, komponent Kultura | Agencja Muzyczna CRAVE